In search of healthcare system ideal types — Changeable classifications and dimensions

Authors

  • Iris Moolla University of Helsinki
  • Heikki Hiilamo University of Helsinki, Finnish Institute for Health and Welfare
  • Antti Kouvo University of Eastern Finland

Keywords:

healthcare system typology, healthcare system classification, healthcare system types, hierarchical cluster analysis, healthcare system dimensions

Abstract

This article aims to classify the healthcare systems of 43 developed economies into different healthcare system types, and to examine whether the dimensions of health system characteristics produce coherent health system classification when the dimensions are observed separately. We group health systems into different types based on their institutional structures and performance using healthcare financing, healthcare provision and health outcomes as dimensions of the health system characteristics. Unlike previous classifications, we classify each dimension separately using hierarchical cluster analysis. In particular dimensions, our results resemble those found in previous classifications. However, no coherent clustering of healthcare systems was found across the three dimensions. The results show that healthcare system dimensions differ from each other and each of them form their unique system types. Separating the dimensions helps detecting connections between the healthcare system types and phenomena being studied. It is relevant to note the differences of health system dimensions while discussing healthcare system classifications.

 

Terveydenhuoltojärjestelmien ideaalimalleja etsimässä  — Häilyvät luokittelut ja ulottuvuudet

Abstrakti

Tämän artikkelin tavoitteena on (1) luokitella 43 kehittyneen maan terveydenhuoltojärjestelmiä eri terveydenhuoltojärjestelmätyyppeihin ja (2)  tarkastella tuottavatko järjestelmien ulottuvuudet yhtenäisen terveysjärjestelmäluokittelun myös silloin, kun luokittelu tapahtuu kunkin ulottuvuuden perusteella. Luokittelemme terveysjärjestelmät eri tyyppeihin niiden institutionaalisten rakenteiden ja suorituskyvyn perusteella. Terveysjärjestelmäpiirteiden ulottuvuuksina käytämme terveydenhuollon rahoitusta, terveydenhuollon järjestämistapoja ja kansalaisten terveydentilaa. Toisin kuin aiemmissa luokitteluissa, luokittelemme jokaisen ulottuvuuden erikseen klusterianalyysin keinoin. Tuloksemme ovat osittain samankaltaisia aiempien tutkimustulosten kanssa. Yhtenäistä terveydenhuoltojärjestelmien ryhmittelyä ei kuitenkaan löytynyt mainittujen kolmen ulottuvuuden kesken. Tulokset osoittavat, että terveydenhuoltojärjestelmien ulottuvuudet eroavat toisistaan ja jokainen niistä muodostaa omat ainutlaatuiset järjestelmämallinsa. Ulottuvuuksien erotteleminen auttaa tunnistamaan yhteyksiä terveydenhuoltojärjestelmätyyppien ja niihin kytkeytyvien ilmiöiden välillä. Olennaista on kiinnittää huomiota terveysjärjestelmien ulottuvuuksien välisiin eroihin terveydenhuoltojärjestelmien luokittelussa.

Avainsanat: terveydenhuoltojärjestelmätypologia, terveydenhuoltojärjestelmäluokittelu, terveydenhuoltojärjestelmämallit, hierarkkinen klusterianalyysi, terveydenhuoltojärjestelmien ulottuvuudet

Section
Articles

Published

2021-12-22

How to Cite

Moolla, I., Hiilamo, H., & Kouvo, A. (2021). In search of healthcare system ideal types — Changeable classifications and dimensions . Finnish Journal of Social Research, 14, 7–26. https://doi.org/10.51815/fjsr.108062